ARXIU DE DANSA TRADICIONAL


Tornar a la plana principal de l'AEEF

Tornar a l'index d'Arxius

ARXIU DE DANSES DE L’AEEF
Qualsevol persona pot consultar aquest arxiu a l'estatge social de l'entitat prèvia cita amb Jordi Torres pel correu electrònic: jorditgrange@gmail.com

1.-DANSA DE CASTELLTERÇOL
- Guió cobla F. Pujol
- Orquestra J. Rigall
- Guió H. Monjo
- Quintet corda (J. Rigall?)
- Cobla Font Sabaté
- Piano (Rigall?)
- Piano (Rigall?)
- Cobla Font Sabaté
- 2 violins + 1 viola (?)
- Nota Històrica manuscrita anònima
- Nota mecanograf. de la revista Jorba(J. Rigall) passada per J.M. Castells
- Coreografia i gràfics I. Viñolas
- Piano i lletra per F. Brunet Recasens
- Coreografia J. M. Castells
- Fotocòpia Revista Musical Catalana: historial i melodia de Felip Pedrell
- Mecanoscrit: “Disquisicions sobre el folklore; la dansa i el ball del ciri” de J. Rigall
- 2 fotos del ball cerdà de La Seu/ Plaça de Vic i Montserrat

4.-BALLET DE SOLSONA
- Quintet de J. Rigall; (conté a l’altra cara els nans nous de Berga)
- Piano de Sanahuja Capella
- Quintet de J. Rigall (conté ball de nans nous de Berga)
- Piano anònim
- Orquestra H. Monjo i guió de direcció
- Arranjament cançó de J. M. Castells
- Lletra cançó de J.M. Castells
- Melodia amb segell Institut Folklore de Catalunya
- Mecanoscrit historial J. Rigall (cedit per J. M. Castells)
- Coreografia i gràfics (Bernet?)
- Coreografia J. M. Castells

8.-BALLET DE SOLSONA
- Coreografia J. M. Castells

9.-BALL DE CINTES DE LES PRESES
- Piano de Sanahuja Capella (manuscrit)
- Nota històrica manuscrita anònima
- Fotografia a Les Preses
- Coreografia manuscrita; signatura il·legible
- Melodia o projecte per orquestrina (anònim)
- Nota històrica mecanoscrita (anònim)
- Nota històrica mecanoscrita en francès (anònim)
- Coreografia (potser època Rocamora)
- Coreografia (anònim)

10.- DANSA D’ARENYS DE MAR
- Piano de J. Solà. A l’altra cara ball pla d’Alinyà de J. Serra
- Article diari (?) 27/8/67 per Federico Puig
- Fotocòpia piano J. Solà
- Melodia J. M. Castells

11.-PER ARRANJAR
- Cobla cascavells de Sant Mateu (anònim)
- Guió direcció H. Monjo de Cascavells de Solsona
- Cobla per M. Blanch del Ball del Ram de Sant Cugat del Vallès
- Cobla Ballet de Déu del Ripollès de J. Rigall

11 bis.-DANSA DE FALGARS
- Cobla de Sanahuja Capella ( a l’altra cara Contrapàs Xinxina de J. Serra i reduccions piano
- Coreografies i historials de4 J. M. Castells (3)
- Fotocòpia Piano de Sanahuja Capella (2)

12.- CONTRAPÀS DE SANT GENÍS DE PALAFOLLS
- Cobla Font Sabaté
- Cobla Josep Gravalosa
- Coreografia amb gràfics (anònim)
- Còpia nota mecanoscrita de J. M. Castells oferint a l’Arxiu Històric (14/12/1951)els
  següents balls de Sant Genís:
                                      Contrapàs
                                      Espolsada
                                      Patatuf
- Nota manuscrita de J. M. Castells
- Nota manuscrita M. Mercè Serra
- Coreografies J. M. Castells (2)
- Nota I. Viñolas sobre dansa de Pineda
- Còpia portada programa III Aplec (20/5/1951)
- Nota mecanoscrita Joan Comes
- Nota manuscrita J. M. Castells l’any de la restauració (1951)
- Còpia il·legible del dibuix fet per Nicolau Salichs (Avi Calau)
- Melodia anònima amb les sardanes antiga i moderna.
- Programes (4) revivificació “la Patatuf”, “l’Espolsada” i el “Contrapàs”. AEEF. I direcció I.
  Viñolas
- Manuscrit esborrany programa
- Tarja dirigida a Miquel (?) de R. Garcia Cairó
- Nota sobre el ball de morratxes de Lloret
- Nota mecanoscrita de J. M. Castells, possiblement per ésser llegida a la festa de
  Revivificació
- Nota del programa ofert a l’alcalde de Sant Genís per la festa del 17 de maig (18/2/1971)
  Signada per Daniel Pi com a vicepresident
- Nota a Miquel Gallart, rector de Sant Genís, comunicant-li la nota al batlle (18/2/1971)
- Carta i programa al director de la Caixa de pensions de la sucursal de Palafolls
- Menú de la diada
- Telèfons de la festa
- Notes vàries a diaris amb prec de publicació
- Full diari
- Escandall impresos i programes
- Factures vàries
- Nota al diari

12 bis –L’ESKETING DE FIGUERES
- Piano de J. Taxés

13.- DANSES DE SANT VICENS DE PRATS DE LLUÇANÈS
- Cobla Sanahuja Capella
- Piano Sanahuja Capella (2)
- Orquestra (anònim)
- Cobla sense flabiol (J. Rigall?)
- Guió direcció (anònim)
- Cobla sense flabiol (anònim)
- Melodia J. Rigall
- Quartet (anònim). Conté a més Ball de Majorales d’Ulldemolins
- Coreografia i gràfics I. Viñolas
- Nota J. M. Castells
- Nota J. Rigall
- Coreografia J. M. Castells
- Coreografia (anònim)
Lletra per cantar de Ramon Ribera

14.- BALL DE LA COCA DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS
- Piano de J. Serra
- Nota J. Rigall
- Nota històrica i coreografia Costumari
- Fotocòpia article revista (?) sobre Sant Llorenç

15.- ESPOLSADA DE MARATA
- Piano anònim any 1945
- Gràfics ball (anònim)
- Fotocòpia programa sobre la dansa (3 fulls)
- Programa restauració any 1980. 1er de juny
- Dossier de la festa de l’any 1980, amb retalls diaris
- Varis programes
- Programa homenatge a J. M. Castells (2/12/1979)
- Piano (Castells?)
- Coreografia i notes J. M. Castells (9/11/1952)
- Copia acta recull any 1952

-
16.- BALL DE COLLLIDORS DE CASTANYES DE LA COSTA DEL MONTSENY
- Melodia J. M. Castells
- Recull de Mn. Frederic Martí Albanell

18.- BALLET DE DÉU DE ROCAFORT DE VALLBONA
- Cobla J. Rigall
- Guió direcció J. Rigall
- Piano (anònim)
- Coreografia i gràfics (Castells?)
- Melodia (anònim)

19.- BALLET DE DÉU D’ANOIA
- Melodia (anònim)
- Article de Lluís Trullàs a la revista Jorba
- Coreografia en castellà (anònim)
- Melodia sense introducció a la revista Jorba
- Coreografia incomplerta (?)

20.- BALLET DE DÉU DE ROCAFORT DE BAGES
- Coreografia de A. Ginestà (especifica que és recull de Joan Rigall l’any 1921)
- Melodia (amb nota de correspondència amb ball cerdà del Pallars i Gironella)
- Piano (?)

21.- LA CASTANYA DEL PALLARS
- Melodia de la variant del Pallars
- Melodia de la variant de La Pobleta (de Bellvehí?)
- Cobla F. Pujol sense trombó
- Guió direcció F. Pujol
- Fotocòpia butlletí CEC
- Melodia i nota J. M. Castells
- Coreografia J. M. Castells
- Notes transcrites del Costumari, volum V pag. 639 i addendes J. M. Castells
- Coreografia i gràfics J. M. Castells
- Coreografia i gràfics J. M. Castells
- Coreografia, melodia  i notes J. Torres

22.- DANSA D’ARENYS DE MUNT
- Nota històrica (en castellà)
- Melodia
- Coreografia J. M. Castells

23.- DANSES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
- Cobla Sanahuja Capella (a l’altra cara l’Hereu Riera)
- Direcció cobla (anònim)
- Piano Sanahuja Capella
- Melodia J. Rigall
- Nota històrica (?)
- Nota històrica (en castellà) (?)
- Coreografia i nota històrica J. M. Castells
- Melodia J. M. Castells

23 bis.- BOLANGERA DE SOLSONA
- Piano J. Serra

24.- DISFRESSADA DE CORBERA DE DALT
- Melodia (?)
- Nota d’un programa de l’ECD (al mateix full nota de La Ratolinesa)

25.- BALL DE LES CINTES DEL VALLÈS
- Melodia
- Quartet corda (conté a més: l’Indiot de Solsona i Punteta i Taló de Pobellà)
- Coreografia (anònim)
- Coreografia i gràfics I. Viñolas
- Historial I. Viñolas
- Historial J. Rigall (mecanoscrit)
- Historial J. M. Castells (és còpia del d’en J. Rigall)

26.- EL CONTRAPÀS DE PALAU DE NOGUERA
- Coreografia J. Torres (2 còpies)
- Cobla J. Rigall
- Nota històrica manuscrita J. Rigall
- Nota J. Rigall (arxiu I. Viñolas)
- Gràfics I. Viñolas

27.- CONTRADANSA DE BARCELONA
- Coreografia Joan Bullich i Camps
- Piano de S. Figarola

28.- ESPOLSADA DE PREMIÀ DE DALT
- Coreografia anònima
- Piano de S. Figarola
- Guió cobla J. Matas Cullell
- Nota geogràfic J. Torres
- Nota històrica anònima
- Coreografia i gràfics incomplerts

29.- BALLS MALLORQUINS
- Quintet Les Àligues, de Pollensa
- Quintet Copeo, de Manacor
- Guió orquestra Copeo de Manacor
- Melodia Joan Pelós, de Felanitx
- Piano del Copeo de Manacor de Nadal Puig (2 còpies)
- Coreografia i gràfics Copeo de J. M. Castells

30.- ESPUNYOLET DEL BERGUEDÀ I L’ESPUNYOLA
- Guió cobla J. Serra
- Cobla J. Serra
- Melodia J. Rigall
- Cobla J. Ma. Tarridas
- Melodia J. Rigall (amb segells Inst. Folk. Catalunya)
- Melodia anònima
- Piano versió l’Espunyola; notes doblades. (amb segells Inst. Folk. Catalunya)
- Melodia anònima versió l’Espunyola
- Guió cobla versió l’Espunyola, de Matas Cullell
- Guió cobla versió l’Espunyola de F. Pujol
- Cobla anònim
- Cobla anònim versió l’Espunyola
- Melodia J. Rigall versió l’Espunyola
- Piano Sanahuja Capella
- Coreografia i gràfics I. Viñolas; versió l’Espunyola
- Melodia anònima versió l’Espunyola
- Coreografia i gràfics I. Viñolas. Versió Berguedà
- Nota J. Rigall, provinent de l’arxiu de I. Viñolas
- Coreografia anònima versió Berguedà
- Gràfics versió Berguedà d’I. Viñolas
- Nota J. M. Castells
- Coreografia J. M. Castells
Nota J. M. Castells

31.- BALL DEL CIRI DE CASTELLTERÇOL
- Cobla F. Pujol sense trombó
- Còpia article revista Jorba, de J. Rigall
- Cobla F. Pujol sense trombó
- Cobla anònim sense trombó
- Piano J. Rigall
- Melodies ball del Ciri i La Dansa, anònim
- Guió per a septimins d’H. Monjo
- Septimins anònim
- Historial AEEF, extret de la revista Jorba
- Nota Revista Musical Catalana, n. 3 febrer 1904
- Coreografia i gràfics I. Viñolas
- Piano i lletra de F. Brunet i Recasens

32.- L’ESQUERRANA DEL PALLARS
- Guió cobla F. Pujol
- Orquestra anònim (conté a més, Patum de Berga, l’Espunyolet i l’Indiot(?)
- Coreografia anònim
- Piano anònim
- Melodia J. Rigall
- Nota i coreografia J. Rigall
- Nota anònim, amb lletra
- Article Quaderns d’Estudi
- Nota, coreografia i melodia de J. M. Castells (segons informació de J. Rigall)
- Coreografia AEEF
- Nota de J. M. Castells
- Coreografia anònim
- Cobla J. Rigall

33.- EL BALL FRANCÈS
- Piano M. Oltra
- Coreografia anònim
- Coreografia anònim (en castellà)
- Coreografia anònim

34.- L’EIXIDA, DE TÀRREGA
- Piano manuscrit Josep Güell, de Tàrrega
- Melodia (transcripció de l’anterior)
- Cobla J. Rigall
- Guió cobla J. Rigall
- Guió cobla anònim
- Coreografia mecanoscrita J. Rigall
- Coreografia anònim
- Cobla amb violins H. Monjo
- Piano R. Sanfeliu
- Melodia (2 còpies)
- Melodia
- Orquestra J. Rigall

35.- LA FILOSA DE BANYOLES.
- Piano J. Serra (2 còpies)
- Nota de l’Esbart Verdaguer
- Coreografia i gràfics Carola
- Coreografia J. Torres

36.- BALL ENROBAT DE CASTELLCIUTAT
- Guió cobla Joan Balcells
- Cobla Joan Balcells
- Piano J. Rigall
- Orquestra A. Català
- Orquestra A. Català
- Melodia J. Rigall
- Cobla M. Blanch
- Cobla M. Blanch
- Piano Josep Taxés (amb nota de l’AEEF)
- Coreografia J. M. Castells
- Particel·les trompes

37.- FAIXES DE MALDÀ
- Coreografia J. M. Castells (2 còpies)
- Coreografia i gràfics J. Torres
- Cobla M. Oltra
- Piano M. Oltra

38.- ESQUERRANA D’ALINYÀ
- Orquestra Hernández Monjo
- Guió orquestra Hernández Monjo
- Nota i coreografia J. M. Castells
- Piano (anònim)
- Cobla Antoni Català (abril 1923)
- Piano A. Català

44.- ESPOLSADA DE PALAFOLLS
- Melodia i nota (anònim març 1951)
- Coreografia AEEF
- Coreografia J. M. Castells (gairebé il·legible)

45.- FARANDOLA DE TARASCÓ
- Piano J. M. Castells i nota de A. Vives (21/1/51)
- Coreografia manuscrita J. M. Castells
- Article “La Vanguardia” 30/7/54 (La Tarasca)
- Nota històrica (?)
- Nota històrica de J. M. Castells (La Tarasca)

46.- GALOP DE CORTESIA DE GURP
- Orquestra J. Rigall
- Melodia (conté a més la Morisca de Gerri de la Sal)
- Melodia J. Rigall
- Piano J. Serra (conté a més el Ball pla del Rossinyol de J. Taxés)
- Cobla J. Serra (conté a més el Ball pla del Rossinyol de J. Taxés)
- Septimí d’Hernández Monjo
- Orquestra d’Hernández Monjo
- Piano de J. Serra
- Piano (?)
- Coreografia J. M. Castells
- Sextet d’Hernández Monjo

47.- INDIOT DE LA SEU D’URGELL
- Cobla M. Blanch
- Piano (?)
- Cobla F. Pujol (sense trombó)
- Quintet anònim
- Coreografia i gràfics I. Viñolas
- Coreografia J. Rigall, d’un butlletí de l’Esbart Folklore de Catalunya
- Nota I. Viñolas, extreta d’un butlletí del CEC
- Nota J. Rigall
- Coreografia i melodia J. M. Castells
- Piano Salvador Juanola
- Nota mecanoscrita J. Rigall
- Coreografia AEEF
- Piano J. Rigall
- Guió orquestra (?)
- Particel·les Orquestra

48.- GALOP DEL PALLARS
- Quintet Enric E. Cofiner
- Melodia J. Rigall (amb introducció)
- Piano Josep Planas Argemí (3 còpies)
- Cobla J. Rigall
- Coreografia i gràfics E. Bernet
- Nota ( J. Rigall ?)
- Coreografia AEEF
- Coreografia i gràfics I. Viñolas
- Coreografia J. M. Castells
- Nota J. M. Castells
- Piano (?)
- Coreografia Carola
- Guió cobla Matas Cullell

49.- INDIOT DE SOLSONA
- Cobla anònim
- Orquestra 10 instruments d’H. Monjo
- Piano anònim (conté a més Punta i taló de Pobellà)
- Melodia anònim
- Coreografia J. M. Castells
- Piano S. Juanola
- Coreografia i gràfics Carola
- Guió orquestra Hernández Monjo

50.- BALL DE GARLANDES DE SANT ESTEVE DE SESROVIRES
- Piano J. Rigall
- Cobla J. Taxés
- Cobla Josep Taxés (conté a més Nans Nous de Berga de Sanahuja Capella)
- Coreografia Josep Matas (5 còpies)
- Coreografia J. Rigall (3 còpies)
- Fotocòpia foto ball a plaça “toros”
- Melodia J. Rigall
- Coreografia J. M. Castells
- Nota J. M. Castells sobre el recull de Jaume Matas
- Piano J. Rigall
- Nota mecanoscrita anònima (2 còpies)
- Piano J. Taxés (2 còpies)
- Coreografia i gràfics F. Gaude i Pardillos
- Coreografia J. M. Castells (2 còpies)

51.- LA MURSULIANA (ball pla)
- Melodia J. Rigall
- Quartet amb guió (falta particel·la violí 1er)
- Coreografia J. M. Castells (2 còpies)
- Melodia J. Rigall

52.- MORISCA DE GERRI DE LA SAL
- Guió orquestra H. Monjo
- Orquestra H. Monjo
- Quintet Bofarull
- Quartet (anònim)
- Piano Sanahuja (conté a més El Rogle) (2 còpies)
- Nota històrica (?)
- Melodia J. Rigall (2)
- Particel·la Arrahona del flabiol (conté a més El Rogle)
- Nota transcripció article Vicens Bosch i Costumari
-  Coreografia i gràfics I. Viñolas
- Fotocòpia programa comissió festes a Gerri (amb melodia)
- Nota històrica I. Viñolas
- Nota històrica I. Viñolas
- Nota anònima
- Notes J. M. Castells (4 fulls)

53.- BALLET DE FOLGAROLES
- Cobla (anònim)
- Orquestra (J. Rigall ?)
- Guió cobla Pujol
- Orquestra H. Monjo
- Guió orquestra H. Monjo
- piano (anònim)
- Melodia J. Rigall
- Melodia (anònim) (2)
- Historial Joan Comes
- Coreografia J. M. Castells
- Melodia (anònim) (2)
- Historial AEEF
- Nota J. Rigall
- Distribució sardana curta (què hi fa aquí?)


54.- MAJORALES D’ULLDEMOLINS
- Cobla (anònim)
- Cobla A. Suñé Font
- Cobla Josep Solé
- Cobla J. Rigall (sense flabiol)
- Cobla Sanahuja (sense trombó
- Piano (autor il·legible
- Piano J. Rigall
- Nota J. Rigall
- Missiva Francesc Parella a Albert Rocamora
- Piano J. M. Castells
- Melodia (anònim)
- Melodia J. M: Castells
- Coreografia i gràfics I. Viñolas
- Historial coreogràfic amb lletra (anònim)
- Nota (anònim)
- Historial, coreografia i lletra cançó J. M. Castells
- Historial i coreografia incomplerta I. Viñolas (2)
- Còpia missiva amb historial J. Rigall a F. Pujol
- Guió per a cobla Matas Cullell
- Fotocòpia article revista Jorba
- Nota mecanoscrita J. Rigall
- Piano Sanahuja Capella

55.- BALL DE L’ALMORRATXA DE GIRONELLA
- Cobla (Arrahona) de Nadal Puig Busquets (conté a més el Rotllet d’Alinyà de J. Serra)
- Piano Lamotte de Grignon
- Coreografia amb gràfics I. Viñolas
- Coreografia J. M. Castells
- Melodia (anònim)
- Nota mecanogràfica d’un article de Pere Feliu al butlletí del CEC
- Guió cobla i reducció piano de Lamotte de Grignon
- Article diari de Barcelona (18/3/76)

56.- BALL DELS NANS NOUS DE BERGA
- Nota J. M. Castells
- Nota mecanoscrita J. Rigall
- Historial i coreografia J. M. Castells
- Guió orquestra H. Monjo
- Particel·les orquestra H. Monjo
- Piano Sanahuja Capella (3)
- Cobla (anònim)
- Melodia J. Rigall
- Melodia J. M. Castells
- Melodia (2) anònim

57.- BALL DELS NANS DE REUS
- Historial (anònim)
- Historial Esbart Santa Tecla sobre reconstrucció del ball
- Piano de Francesc Tous (conté a més La Filosa de Banyoles)

58.- DANSA DE L’OFRENA A LA ROSA D’ABRIL
- Historial, coreografia i gràfics O.B.P.
- Coreografia (anònim)

59.- LA PATUM DE SOLSONA
- Orquestra anònim, amb guió
- Cobla Matas Cullell, amb guió
- Quintet H. Monjo
- Piano (anònim)
- Melodia (anònim)
- Coreografia i melodia J. M. Castells
- Coreografia i gràfics J. Torres
- Melodia (anònim)

60.- PUNTA I TALÓ DE POBELLÀ
- Coreografia J. Torres
- Coreografia i melodia J. M. Castells
- Coreografia J. Rigall
- Piano S. Juanola

61.- BALL DEL PI DE CENTELLES
- Orquestra F. Bofarull
- Extracte coreogràfic J. M. Castells
- Nota J. M. Castells
- Piano (anònim)
- Historial de Centelles J. M. Castells
- Coreografia J. M. Castells
- Article J. M. Castells (revista desconeguda. Butlletí AEEF?)
- Cançó, lletra i música Rafael Subirats
- Piano Rafael Subirats
- Gràfics I. Viñolas

63.- BALL PLA DE LA POBLETA DE BELLVEHÍ
- Dades geogràfiques i folklòriques (anònim)
- Historial J. M. Castells
- Coreografia J. M. Castells
- Coreografia i gràfics I. Viñolas
- Historial (anònim)
- Coreografia manuscrita Tomàs Fortuny
- Piano Salvador Juanola (2)
- Fotocòpia Costumari (pag. 721, volum IV)
- Referència balls plans al Costumari
- Cobla J. Rigall
- Cobla M. Blanch
- Cobla (anònim)
- Quintet J. Rigall
- Resum coreogràfic (anònim)
- Guió F. Pujol
- Guió glosa per a cobla A. Pérez Moya

64.- DANSA DE LES PARRES DE MONTPELLER
- Piano de Damià Rius

65.- BALL PLA DE SORT
- Historial J. M. Castells
- Melodia amb nota any publicació Mn. Vicens Bosch.(anònim)

66.- BALL PLA DE PINEDA
- Coreografia AEEF
- Coreografia (anònim)
- Piano (anònim); anomenada dansa d’en Bonet de Santa Susanna.

69.- BALL PLA DE LLADURS
- Guió cobla J. Serra
- Cobla J. Taxés (conté al dors ballet de Solsona
- Guió orquestra H. Monjo
- Piano anònim
- Manuscrit introducció una ballada a l’Institut Italià
- Orquestra anònim
- Quintet corda H. Monjo
- Piano J. Serra (2)
- Coreografia Gaude Pardillos
- Coreografia J. Torres
- Coreografia E. Castell
- Nota mecanog. Anònim
- Coreografia J. M. Castells amb nota J. Rigall

70.- BALL PLA DEL ROSSINYOL
- Melodia (J.Rigall?)
- Piano Joan Bonastre Vila
- Fotocòpies Costumari pags. 884 i 885
- Fotocòpies pags. Costumari coreografies

71.- BALLET DE DÉU DEL RIPOLLÈS
- Carta de J. M. Castells a l’alcalde de Ripoll
- Resposta del batlle de Ripoll a J. M. Castells (29/7/68)
- Nota signada J. Rigall (18/9/47)
- Nota J. Torres

72.- BALL PLA D’ALINYÀ
- Orquestra J. Rigall
- Orquestra anònim
- Guió orquestra H. Monjo (2)
- Cobla A. Català
- Melodia (anònim)
- Fotocòpies Costumari
- Nota J. M. Castells
- Coreografia J. M. Castells

73.- EL PATATUF DE PALAFOLLS
- Programa festa a Sant Genís de Palafolls
- Nota i melodia J. M. Castells
- Coreografia J. M. Castells (2)
- Nota i coreografia AEEF
- Notes J. Torres
- Programa manuscrit de la festa a Sant Genís
- Carta de prevere Manuel Boada (11/1/74)
- Historial J. M. Castells
- Manuscrit de presentació de J. M. Castells

75.- LA QUADRILLA DE MARTORELL
- Coreografia amb gràfics (j. M. Castells?)
- Nota de Jofre Margarit
- Piano Josep Molins Fàbregas
- Melodia anònim

76.- LA RATOLINESA
- Cobla Sanahuja Capella (conté al dors ballet de Cerdanya)
- Coreografia Carola
- Nota i coreografia E.C.D.
- Piano de Sanahuja Capella (2) (conté al dors ballet de Cerdanya)

78.- EL ROTLLET D’ALINYÀ
- Orquestra H. Monjo
- Guió orquestra H. Monjo
- Melodia anònim
- Piano J. Serra
- Cobla A. Català (sense trombó)
- Quintet H. Monjo
- Nota i melodia J. M. Castells
- Coreografia J. M. Castells
- Coreografia amb gràfics I. Viñolas
- Coreografia J. M. Castells

79.- BALL DEL ROGLE DE L’ARENY
- Piano anònim
- Cobla anònim
- Guió cobla anònim
- Guió cobla J. Serra

79 bis (?).- BALL RODÓ
- Melodia anònim
- Transcripció nota j. Rigall
- Coreografia amb gràfics J. M. Castells
- Coreografia anònim
- Melodia amb lletra (conté al darrere La Comare)
- Melodia amb lletra AEEF
- Quintet Enric E. Cofiner
- Melodia anònim
- Piano anònim
- Guió cobla Matas Cullell

80.- EL ROTLLETÓ DEL PALLARS
- Guió cobla Matas Cullell
- Piano anònim
- Piano Sanahuja Capella
- Melodia anònim
- Nota J. M. Castells
- Coreografia J. M. Castells
- Lletra J. M. Castells
- Coreografia I. Viñolas
- Coreografia J. Torres (2)

81.- BALL DEL ROSER DE VALLBONA D’ANOIA
- Melodia anònim
- Còpia carta al director de l’Arxiu d’Història de Barcelona
- Coreografia J. M. Castells

81 bis.- MOLT VARIAT PER REVISSAR

82.- BALL DE SANT FERRIOL
- Piano Sebastià Figuerola
- Lletra J. M. Castells amb petita nota
- Historial J. M. Castells
- Coreografia J. M. Castells

83.- SARDANA
- Explicació J. M. Castells i manera de repartir

84.- BALL DE SANTA ANNA
- Retall “El Periodico” (21/1/84)
- Piano Sebastià Figuerola

85.- BALL DE LES VEREMADORES DEL ROSSELLÓ
- Gràfics de J. M. Castells
- Historial de Joan Bullich
- Coreografia J. M. Castells
- Nota de Margarida Bullich
- Melodia anònim

86.- BALL DEL VANO I EL RAM
- Historial i coreografia J. M. Castells
- Cobla Miquel Blanch
- Programa al Poble Espanyol (25/4/36)
- Direcció orquestra H. Monjo
- Quintet H. Monjo
- Orquestra anònim
- Cobla A. Català sense trombó
- Piano J. Rigall
- Còpia article revista Jorba
- Punt informatiu de l’Agrupament d’Esbarts
- Programes:
21/2/37
Festa major de Gràcia 1937
10 i 11 d’agost 1935
23/4/1930
8/5/1932
10/5/1931
28/6/1926
21/6/1936
Setembre 1935
14/6/1936
- 4 fotografies Ball del Ram i Indiot de La Seu d’Urgell
- Nota J. Rigall
- Piano J. Rigall
- Historial J. M. Castells

87.- LA BOLANGERA DEL PALLARS I CASTELLBÒ
- Guió cobla anònim
- Historial I. Viñolas
- Coreografia I. Viñolas
Gràfics I. Viñolas

88.- L’HEREU RIERA
- Orquestra J. Rigall
- Guió direcció Orquestra
- Quintet H. Monjo
- Cobla F. Pujol (amb 2 trombons)
- Piano (edició en castellà dita “El Mayorazgo”)
- Melodia anònim
- Cobla M. Blanch (conté a més la Patum de Berga)
- Nota J. Rigall (1907)
- Historial J. M. Castells
- Melodia J. Rigall
- Còpia foto J. Rigall ballant
- Melodia J. M. Castells

89.- CONTRAPÀS DE LES ESCALDES
- Piano de3 Sebastià Figuerola

90.- BALL DE MOCADORS DE GURB
- Historial anònim
- Melodia anònima
- Dibuixos del ball

91.- BALL D’ALMORRATXES DE LLORET DE MAR
- Piano anònim
- Nota J. M. Castells

92.- BALL DE GITANES DEL VALLÈS
- Guió orquestra anònim
- Pas-doble “gitaneta hermosa” de Jacint Oliver
- Còpies butlletí CEC (1906); inclou altres melodies: Dansa Castellterçol, Espolsada de Cardedeu, Galop de Cortesia, Ball de Salàs, Ball cerdà de La Seu d’Urgell i espolsada de Marata.
- Orquestra 11 instruments (anònim)
- Sextet corda H. Monjo
- Guió sextet corda H. Monjo
- Orquestra J. Rigall
- Pas-doble per orquestra “Ecos de Aragon” de S. Taboada Steger
- 6 reproduccions en fotocòpia de fotografies
- Coreografia I. Viñolas
- Variació coreogràfica I. Viñolas per a 12 parelles
- Variació coreogràfica I. Viñolas per a 16 parelles
- Transcripció article J. Maspons i Camarasa per I. Viñolas
- Transcripció article V. Serra i Boldú per I. Viñolas
- Nota manuscrita J. Rigall
- Nota manuscrita Aureli Capmany
- Gràfics I. Viñolas
- Dibuix contradanses 24 parelles (anònim)
- 6 fotocòpies butlletí CEC (novembre 1906)
- Particel·les violí 1er i violí 2on (?)

93.- BOLANGERA DE LA RIBERA DE CARDÓS
- Piano anònim
- Melodia J. Rigall; al dors melodia del Rotlletó
- Orquestra (falten particel·les)
- Piano M. Oltra (conté a més la Patum de Berga per Sanahuja Capella
- Historial i coreografia J.M. Castells
- Historial J. Rigall (nota manuscrita)
- Coreografia J. Rigall 1922 (incomplerta, falten 2 primers fulls)
- Historial i coreografia J. M. Castells

94.- BALL DE CASCAVELLS DE L’AMETLLA DE MEROLA
- Coreografia i gràfics AEEF
- Melodia (només 3 parts; n’hi hauria d’haver 5)
- Historial AEEF
- Coreografia i gràfics I. Viñolas
- Melodia anònima complerta (2)

95.- BOLERO DE BUNYOLA
- Cobla Sanahuja Capella (conté al dors la dansa de Pineda, de Cohí Grau)
- Piano anònim
- Guió orquestra anònim
- Orquestra anònim
- Piano Sanahuja Capella (conté al dors la dansa de Pineda, de Cohí Grau)
- Piano J. Rigall (1926)
- Piano amb nota autorització per a J. Rigall, d’Antoni Pol
- còpia piano Sanahuja Capella
- Nota J. M. Castells

95bis.- Pendent de revisar

96.- LA TIROTITAINA
- Melodia anònim
- Notes manuscrites (Català, castellà, Anglès)
- Nota històrica AEEF

98.- DANSA DE PINEDA
- Nota AEEF
- Historial AEEF
- Historial manuscrit (J. M. Castells?)
- Coreografia i nota J. M. Castells

99.- BALL DEL GAMBETO DE RIUDAURA
- Coreografia amb nota manuscrit Lluís Trullàs
- Transcripció mecanogràfica Lluís Trullàs
- Melodia anònim

100.- BOLANGERA DEL PENEDÈS
- Piano J. Rigall (2)
- Melodia anònim
- Lletra manuscrita
- Cobla J, Matas (conté al dors el Rotlletó)
- Cobla Sanahuja Capella (conté al dors majorales d’Ulldemolins
- Coreografia i gràfics Carola
- Piano J. Rigall
- Coreografia J. Rigall
- Coreografia J. M. Castells (2)
- Coreografia i gràfics J. Torres
- Melodia J. Rigall
- Cobla R. Bofarull
- Guió J. Matas Cullell (16/4/29)
- Coreografia Carola
- Piano Sanahuja Capella (conté al dors Majorales d’Ulldemolins)

101.- BALL DE L’AIGUARROS
- Piano J. Serra Edicions Arrahona (conté al dors el ball de la Coca de Sant Llorenç de Morunys
- Cobla J. Serra Edicions Arrahona (conté al dors el ball de la Coca de Sant Llorenç de Morunys

102.- BALL CERDÀ DEL PALLARS
- Fotocòpia nota mecanoscrita J. Rigall
- Melodia anònim i nota sobre si és de Mn. Vicens Bosch
- Melodia J. M. Castells i nota publicació Mn. Vicens Bosch
- Còpia piano amb nota “és igual a l’almorratxa de Gironella”
- Fotocopia costumari
- Coreografia J. M. Castells

103.- BALL DE LES ÀLIGUES DE POLLENSA
- Nota i coreografia J. Torres
- Piano J. Taxés (al dors bolangera de Castellbò)
- Cobla J. Taxés “segons es balla a l’Abadia”
- Cobla J. Taxés “segons es balla a Pollensa”
- Piano J. Rigall
- Piano J. Taxés
- Còpia foto (molt fosca)
- Còpia piano J. Taxés
- Historial J. M. Castells

104.- BALLET DE DÉU DEL RIPOLLÈS
- Orquestra d’A. Català
- Septimini d’A. Català
- Còpia piano J. Font Sabaté (Edicions Arrahona)
- Coreografia i melodia J. M. Castells

105.- CASCAVELLS DE SANT MATEU
- Orquestra H. Monjo
- Cobla desconegut (falten particel·les)
- Particel·la flabiol
- Piano J. Bonastre
- Quintet (J. Rigall?)
- Piano F Juanola
- Coreografia J. M. Castells, amb gràfics
- Coreografia AEEF

106.- BALL CERDÀ DE LA SEU D’URGELL
- Quintet H. Monjo
- Melodia Variant
- Melodies anònimes: Pla Rossinyol, Mocadors de Sapeira, Cerdà de la Seu, Pla del Pallars.
- Quintet anònim (hi manca el piano)
- Fotocòpia butlletí CEC
- Piano M. Oltra (2)
- Nota mecanoscrita J. Rigall
- Nota puny i lletra J. Rigall
- Nota AEEF
- Fotocòpia butlletí CEC
- Melodia anònim

107.- CONTRAPÀS XINXINA
- Cobla J. Serra (d’edicions Arrahona) Conté al dors dansa de Falgars de Sanahuja Capella
- Cobla J. Rigall
- Cobla Y. de F. de C  (?)
- Quintet anònim (hi manca el piano)
- Piano J. Serra (conté al dors la Dansa de falgars de Sanahuja Capella)
- Cobla J. Rigall (amb 2 trombons i 1 fiscorn)
- Guió orquestra anònim
- Còpia piano J. Serra (3)
- Historial J. M. Castells (3 fulls), segons explicacions de J. Rigall i J. Comes
- Nota AEEF
- Coreografia i gràfics I. Viñolas

108.- CONTRADANSA D’ALENTORN
- Orquestra H. Monjo
- Cobla M. Blanch (sense flabiol) (2)
- Cobla A. Català (signades per Enric Prevost ?)
- Quintet H. Monjo
- Particel·la violí 1er (2)
- Piano anònim
- Coreografia F. Gaude i Pardillos
- Coreografia J. M. Castells
- Reducció coreografia AEEF

109.- BOLANGERA D’ALINYÀ
- Cobla J. Oliver (conté al dors El Copeo)
- Piano (autor il·legible)
- Guió orquestra H. Monjo
- Melodia J. Rigall
- Cobla i piano D. Sanahuja (Arrahona) conté al dors la Mursuliana del Pallars
- Quintet R. Bofarull (conté al dors ball de faixes)
- Orquestra J. Rigall
- Glosa per a cobla A. Pérez Moya (2)
- Melodia J. Rigall
- Guió A. Pérez Moya (4)
- Coreografia i melodia J. M. Castells

110.- BOLANGERA DE CASTELLBÒ
- Cobla (Arrahona) J. Ventura Tort (conté a més les Àligues de Pollensa de J. Taxés
- Fotocòpia llibret(?) amb coreografia
- Fotocòpia pags. Costumari
- Coreografia AEEF
- Fotocòpia butlletí CEC

111.- BALL DE TRES DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES
- Coreografia i melodia J. Torres
- Coreografia i gràfics Carola

112.- PUNTA I TALÓ DE LLARVENT
- Piano anònim
- Coreografia J. Torres

114.- CASCAVELLS DE SOLSONA
- Melodia amb segell  Inst. Folkl. De Cat.
- Orquestra J. Rigall
- Melodia anònim