FOTOGRAFIA I VÍDEO

Associació Excursionista d’Etnografia i Folklore
Avinyó, 19 pral. 08002 Barcelona - www.aeef-barcelona.org Tel. 93 302 27 30

Tornar a la pàgina principal

CONCURS SOCIAL DE FOTOGRAFIA 2013.

Volem recordar que el període d’admissió començarà el 3 d’octubre i finalitzarà el 17 del mateix mes. Les vacances són un bon moment per descobrir temes i paratges. També per cercar al calaixos aquells negatius aconseguits fa potser anys i del que ens sentíem satisfets.

L’Assemblea del 21 de març de 2012 confirmà com a nou Vocal de la Secció al company Joan Catalán en substitució de Sebastià Costa. Tots els presents, en un impuls espontani, dedicaren un aplaudiment al qui ha ofert incomptables vetllades del dijous, agraïment que ja es féu patent en l’homenatge del darrer dinar d’aniversari a l’hotel H-10 ÍTACA. Això no obstant, ell ens seguirà oferint obres produïdes amb esforç sostingut.

Bases del Concurs Social de Fotografia del present any 2011:

1.- PARTICIPACIÓ: Reservada al socis de l'AEEF (Barcelona i Montbau)

2.- TEMA: Lliure.

3.- OBRES: Obligatoriament cal presentar TRES FOTOGRAFIES per col·lecció en PAPER DE COLOR. No hi haura limitació en el nombre de col·leccions a presentar.

4.- FORMAT I PRESENTACIÓ: Paper en color, tamany mínim 18x24 cms. sobre cartolina blanca.

5.- IDENTIFICACIÓ: Cada col·lecció portarà un lema que es farà constar al dors de cada una de les tres obres en paper i que constarà també, clarament, en el paquet que les contingui. Cada col·lecció portarà adjunt un sobre amb el nom de l'esmentat lema, escrit ben clarament en l'exterior, i a l'interior una targeta amb el nom i cognoms de l'autor.

6.- ADMISSIÓ: El període d'admissió començarà el dia 3 d'octubre i finalitzarà el dijous 17 del mateix mes. Cal lliurar-les a Secretaria del local d'Avinyó, 19 de 19,00 a 21,00 hores els dies feiners.

7.- JURAT: Hi haurà un Jurat d'Admissió, format per membres de l'Associació. El Jurat Qualificador estarà format per membres de l'INSTITUT D'ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA. El resultat es farà públic el dia 7 de novembre .

8.- EXPOSICIÓ: Es fara coincidir amb els actes del 68è Aniversari. El mateix dia de la inauguració -que s'anunciarà oportunament- es procedirà a l'entrega de premis.

9.- PREMIS: Diversos premis per les millors col·leccions en papaer de color. S'establirà un Premi Especial a la millor col·lecció del tema "folklore". El mateix autor no podrà acumular més d'un premi en paper , és a dir, com a màxim n'obtindrà un en cada grup.

10.- DEVOLUCIÓ: Totes les obres, fins i tot les premiades seran retornades als autors.

11.- OBRES PREMIADES: De les fotos o diapositives, si el Consell Directiu ho creu convenient, podria demanar-ne una còpia en paper per ser publicades al butlletí social, fent referècia dels noms dels autors i els premis obtinguts

12.- IMPREVISTOS: Tots els casos no previstos seran resolts pel Jurat d'Admissió.

 

1er premi a la col·lecció en paper concurs 2011

nocturn

 

 

nocturn 2